تبلیغات
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
گروه حقوقی وآموزشی نسیم عدل - قانون گذرنامه‌- مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدی فصل یازدهم ـ مجازاتها ( ماده 34 تا 43 )
قانون گذرنامه‌- مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدی فصل یازدهم ـ مجازاتها ( ماده 34 تا 43 )

ماده 34 ـ هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود ، به حبس از یک ‌تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 35 ـ هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به دو ماه تا یک سال ‌حبس و یا جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم می‌گردد.
ماده 35 مکرر ـ هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیر مجازخارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد ، به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم ‌گذرنامه باشد ، به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال‌محکوم خواهد شد.

تبصره ـ کسانی که به تبع اغنام و احشام با سو نیت مرتکب عبور غیر مجاز از مرز شده باشند ، به ‌مجازات فوق محکوم می‌گردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطلاع یا به دستور او بوده‌، برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم می‌شود.

ماده 36 ـ هر ایرانی به کشوری که مسافرت به آنجا طبق ماده 24 این قانون ممنوع و یا محدود شده‌سفر نماید به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و یا پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا ده هزار ریال‌و یا به هردو مجازات محکوم می‌شود.

ماده 37 ـ هرکس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عالما عامدا به مراجع مربوط تسلیم نماید به حبس جنحه ‌ای از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌شود و در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه شود به حبس ‌جنحه‌ای از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 38 ـ هرکس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج‌از آن استفاده نماید به حبس جنحه ‌ای از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده 39 ـ هر مستخدم دولت اعم از لشگری و کشوری بدون رعایت قوانین مربوط در اجرای وظیفه‌خود عالما عامدا گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بدهد به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا یک سال ‌محکوم می‌شود.

ماده 40 ـ هر مستخدم و مأمور دولت اعم از کشوری و لشگری که برای عبور غیر مجاز اشخاص به ‌خارج از کشور به نحوی از انحا مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس جنحه ‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 41 ـ هرکس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالما عامدا و به قصد تقلب ‌هرگونه اطلاع مربوط به خود و همراهان را که در صدور گذرنامه موثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید به شرط استفاده از گذرنامه به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.

ماده 42 ـ از تاریخ اجرای این قانون ـ قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آیین ‌نامه‌های مربوط به‌آن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنین قوانین مربوط به گذرنامه تحصیلی و سایر قوانینی که بامواد این قانون مغایرت دارد در آن قسمت که مغایر است لغو می‌گردد.طبقه بندی: قانون گذرنامه‌- مصوب اسفندماه 1351 با اصلاحات بعدی فصل یازدهم ـ مجازاتها ( ماده 34 تا 43 )،

تاریخ : دوشنبه 1392/07/15 | 06:35 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.