فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
گروه حقوقی وآموزشی نسیم عدل - مطالب آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره669

 

رأی وحدت رویه شماره669 مورخ 21/7/83 هیأت عمومی دیوانعالی كشور در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سیبا:

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور


در رویه متداول سیستم یكپارچه بانكها، به دارنده چك اختیار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانك مرجوع‌الیه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور كه با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، برای كلیه شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع می‌باشد.

 
طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1393/05/8 | 01:04 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات

 رأی وحدت رویه شماره 716

 رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی كشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وكالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست:

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 

 
طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1393/05/8 | 00:51 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات

رأی وحدت رویه شماره 666مورخ 19/3/1383 در خصوص بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

محضر مبارک حضرت آیت ا... محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار می رساند:

به حکایت گزارش مورخ 23/2/1382 ریاست محترم شعبه سی ام دیوان عالی کشور، در پرونده های کلاسه 30/12/1876 آن شعبه و 22/912/38 شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده 368 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال 1379 آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد.
ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : دوشنبه 1392/07/1 | 01:39 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
منظور از كلمه كارمند در ماده (79) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی

رأی وحدت رویه شماره 26
مورخ 26/3/1354


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 17:40 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه

رأی وحدت رویه شماره 46
مورخ 16/7/1354


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 17:37 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
قطع رابطه استیجاری بین مستأجر و كسی كه قسمتی از مورد اجاره از طرف مستأجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره
رأی وحدت رویه شماره 9
مورخ 5/3/1355


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 17:35 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
قطع اشجار مشترك بین چند نفر به وسیله یكی از شركاء
رأی وحدت رویه شماره 10
مورخ 21/7/1355


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 17:18 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
عدم شمول مقررات مربوط به تكرار جرم در محكومیت به جرایم غیرعمدی
رأی وحدت رویه شماره 25
مورخ 20/11/1355


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 17:12 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی كه قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
رأی وحدت رویه شماره 95
مورخ 10/7/1356


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 16:54 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
عدم شمول موقوف‌الاجرا نمودن مجازاتهای تبعی و یا تكمیلی به محرومیت از حق رانندگی
رأی وحدت رویه شماره 51
مورخ 10/7/1356


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 16:52 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی كه قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
رأی وحدت رویه شماره 113
مورخ 24/11/1356


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 16:49 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات

محدودیت دایره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه‌كننده ارزاق و سایر كالاهای مصرفی روزانه عموم

محدودیت دایره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی به واحدهای عرضه‌كننده ارزاق و سایر كالاهای مصرفی روزانه عموم
رأی وحدت رویه شماره 115
مورخ 8/12/1356


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 14:12 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات

منظور از شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر

منظور از شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
رأی وحدت رویه شماره 114
مورخ 3/12/1356


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 14:09 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات

لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و كاردان‌های فنی موضوع ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331/8/11

لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و كاردان‌های فنی موضوع ماده (82) لایحه قانونی شهرداری مصوب 11/8/1331
رأی وحدت رویه شماره 17
مورخ 25/4/1358


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 14:08 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات

حقوق و مزایای كاركنان اداره روزنامه رسمی كشور كه به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند

حقوق و مزایای كاركنان اداره روزنامه رسمی كشور كه به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند
رأی وحدت رویه ردیف 62
مورخ 25/4/1358


ادامه مطلب

طبقه بندی: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،

تاریخ : چهارشنبه 1392/03/1 | 14:05 | نویسنده : حسن مهراجی | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic